OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Podmienky spoločnosti iCollagen.sk s.r.o. pre používanie súborov cookies a ochrane osobných údajov v súvislosti s týmito súbormi

 

Podmienky spoločnosti iCollagen.sk s.r.o., IČO 52797571, DIČ: 2121230243, IČDPH: SK2121230243, Komenského 18/5, 94501 Komárno pre používanie súborov cookies a ochrane osobných údajov v súvislosti s týmito súbormi.

1.

Tieto podmienky dopĺňajú a rozvádzajú všeobecné obchodné podmienky spoločnosti iCollagen.sk s.r.o., IČO 52797571, DIČ: 2121230243, IČDPH: SK2121230243, Komenského 18/5, 94501 Komárno (ďalej len „spoločnosť iCollagen.sk“ či „predávajúci“) platné a účinné od 1.3. 2021, najmä ustanovenia bodu 9. spomínaných obchodných podmienok nazvaného Bezpečnosť a ochrana informácií a boli vytvorené s súlade s ustanoveniami zákona č. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), ustanoveniami Smernice 95/46 / ES o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ustanoveniami Smernice 2002/58 / ES o súkromí a elektronických komunikáciách, ako aj v súlade s obsahom stanovísk Úradu pre ochranu osobných údajov.

2.

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do koncového zariadenia či pamäte koncových zariadení užívateľov webových stránok spoločnosti iCollagen.sk a ich zákazníkov (títo ďalej len „kupujúci“). Tieto súbory nutne neobsahujú osobné údaje jednotlivých kupujúcich alebo používateľov webových stránok predávajúceho, ale v prípade, keď zákazník takéto údaje spoločnosti iCollagen.sk v súvislosti s uzavretím záväzkového právneho vzťahu, najmä potom kúpnej zmluvy, poskytne, môžu byť také osobné údaje priradené k informáciám uloženým v príslušných súboroch cookies.

3.

Spoločnosť iCollagen.sk rešpektuje súkromie každého jednotlivca, ktorý navštívi jej internetovej stránky a všetky informácie zhromaždené o užívateľoch či kupujúcich budú použité predovšetkým na zlepšenie našich služieb. Toho dosahujeme patričným používaním informácií. Spoločnosť iCollagen.sk využíva technológiu súborov cookies výhradne za účelom zlepšenia a zjednodušenia pohybu užívateľov na ich webových stránkach, optimalizáciu týchto stránok pre ich užívateľov, ďalej za účelom zabezpečenie lepších služieb pre kupujúceho a ďalej na marketingové účely, všetko za účelom zlepšenia starostlivosti o svoje súčasné i budúcich zákazníkov (kupujúci) a užívateľa webových stránok predávajúceho zodpovedajúce ich individuálnym potrebám.

4.

Spoločnosť iCollagen.sk používa 2 typy súborov cookies:

Trvalé cookies – tieto zostávajú v koncovom zariadení užívateľa webových stránok či kupujúceho až do ich zmazania

Dočasné cookies – tieto sa automaticky zmažú spoločne s ukončením internetového prehliadača užívateľa webových stránok či kupujúceho

5.

Pomocou technológie Sobor cookies zisťuje spoločnosť iCollagen.sk nasledujúce informácie, ktoré sa ukladajú do koncových zariadení užívateľov webových stránok spoločnosti iCollagen.sk:

_utm* – google analytics cookies, platné 2 roky

PHPSESSID – platné pokiaľ skončí session, drží informáciu o užívateľových nastaveniach / login, košík a pod.

6.

Nastavením Vášho webového prehliadača vyjadrujete svoj súhlas s ukladaním súborov cookies na jeho koncové zariadenie zo strany spoločnosti iCollagen.sk. Zároveň tým dáva súhlas k prepojeniu jeho osobných údajov, ktoré v súlade s všeobecnými obchodnými podmienkami za účelom naplnenia predmetu kúpnej zmluvy predávajúcemu poskytol, s informáciami obsiahnutými v súboroch cookies, ktoré sa ukladajú alebo už sú uložené na jeho koncovom zariadení.

7.

Užívateľ webových stránok spoločnosti iCollagen.sk je pred návštevou stránok www.icollagen.sk informovaný o prípadnom uložení súboru cookies na jeho koncové zariadenie, ďalej je stručne informovaný o údajoch, ktoré sa do súborov cookies na jeho koncovom zariadení budú ukladať, aj o možnostiach vedúcich k zamedzenie ukladanie týchto súborov.

8.

Kupujúci aj užívatelia môžu tento súhlas odmietnuť prostredníctvom individuálneho nastavenia ukladanie súborov cookies na svojom koncovom zariadení (povolenie len pre určité weby), ďalej prostredníctvom spusteniu funkcie tzv. Súkromné prehliadanie v prehliadači, ktoré ich koncové zariadenie využíva, popr. manuálnym zmazaním všetkých či jednotlivých súborov cookies, ktoré sú v ich koncovom zariadení už uložené.

9.

Spoločnosť iCollagen.sk si vyhradzuje právo sprístupniť určitý obsah svojich webových stránok len tým kupujúcim či používateľom, ktorí poskytli súhlas s ukladaním súborov cookies na svojich koncových zariadení.

10.

Pred poskytnutím akýchkoľvek osobných údajov je ich subjekt vždy informovaný o tom, ktoré z týchto údajov spoločnosť iCollagen.sk potrebuje pre naplnenie predmetu kúpnej zmluvy a ktorých poskytnutie je teda povinné a ktoré z týchto údajov sú poskytnuté dobrovoľne. Subjekt osobných údajov je tiež informovaný o podmienkach, za ktorých jeho osobné údaje môžu byť poskytnuté iným osobám alebo orgánom.

11.

V prípade nespokojnosti či akýchkoľvek námietok sa kupujúci aj užívatelia môžu obrátiť priamo na spoločnosť iCollagen.sk s.r.o., IČO 52797571, DIČ: 2121230243, IČDPH: SK2121230243, Komenského 18/5, 94501 Komárno, poprípade na emailovej adrese info@icollagen.sk.

12.

Tieto podmienky pre používanie súborov cookies a ochrane osobných údajov v súvislosti s týmito súbormi nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.1.2022