Podmínky společnosti iCollagen.sk s.r.o. pro používání souborů cookies a ochraně osobních údajů v souvislosti s těmito soubory

 

Podmínky společnosti iCollagen.sk s.r.o., IČO 52797571, DIČ: 2121230243, Komenského 18/5, 94501 Komárno, Slovenská republika pro používání souborů cookies a ochraně osobních údajů v souvislosti s těmito soubory.

1.

Tyto podmínky doplňují a rozvádějí všeobecné obchodní podmínky společnosti iCollagen.sk s.r.o., IČO 52797571, DIČ: 2121230243, Komenského 18/5, 94501 Komárno, Slovenská republika (dále jen “společnost iCollagen.sk” či “prodávající”) platné a účinné od 1.3. 2021, zejména ustanovení bodu 9. zmíněných obchodních podmínek nazvaného Bezpečnost a ochrana informací a byly vytvořeny s souladu s ustanoveními zákona č. zákona č. 122/2013 CFU o ochraně osobních údajů ao změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZnOOÚ”), ustanoveními Směrnice 95/46 / ES o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a volném pohybu těchto údajů, ustanoveními Směrnice 2002/58 / ES o soukromí a elektronických komunikacích, jakož i v souladu s obsahem stanovisek Úřadu pro ochranu osobních údajů.

2.

Soubory cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do koncového zařízení či paměti koncových zařízení uživatelů webových stránek společnosti iCollagen.sk a jejich zákazníků (tito dále jen “kupující”). Tyto soubory nutně neobsahují osobní údaje jednotlivých kupujících nebo uživatelů webových stránek prodávajícího, ale v případě, kdy zákazník takové údaje společnosti iCollagen.sk v souvislosti s uzavřením závazkového právního vztahu, zejména pak kupní smlouvy, poskytne, mohou být takové osobní údaje přiřazeny k informacím uloženým v příslušných souborech cookies.

3.

Společnost iCollagen.sk respektuje soukromí každého jednotlivce, který navštíví její internetové stránky a veškeré informace shromážděné o uživatelích či kupujících budou použity především na zlepšení našich služeb. Toho dosahujeme patřičným používáním informací. Společnost iCollagen.sk využívá technologii cookies výhradně za účelem zlepšení a zjednodušení pohybu uživatelů na jejich webových stránkách, optimalizaci těchto stránek pro jejich uživatele, dále za účelem zajištění lepších služeb pro kupujícího a dále pro marketingové účely, vše za účelem zlepšení péče o své současné i budoucí zákazníky (kupující) a uživatele webových stránek prodávajícího odpovídající jejich individuálním potřebám.

4.

Společnost iCollagen.sk používá 2 typy souborů cookies:

Trvalé cookies – tyto zůstávají v koncovém zařízení uživatele webových stránek či kupujícího až do jejich smazání

Dočasné cookies – tyto se automaticky smažou společně s ukončením internetového prohlížeče uživatele webových stránek či kupujícího

5.

Pomocí technologie Sobor cookies zjišťuje společnost iCollagen.sk následující informace, které se ukládají do koncových zařízení uživatelů webových stránek společnosti iCollagen.sk:

_utm * – google analytics cookies, platné 2 roky

PHPSESSID – platné pokud skončí session, drží informaci o uživatelových nastaveních / login, košík apod.

6.

Nastavením Vašeho webového prohlížeče vyjadřujete svůj souhlas s ukládáním souborů cookies na jeho koncové zařízení ze strany společnosti iCollagen.sk. Zároveň tím dává souhlas k propojení jeho osobních údajů, které v souladu s všeobecnými obchodními podmínkami za účelem naplnění předmětu kupní smlouvy prodávajícímu poskytl, s informacemi obsaženými v souborech cookies, které se ukládají nebo už jsou uloženy na jeho koncovém zařízení.

7.

Uživatel webových stránek společnosti iCollagen.sk je před návštěvou stránek www.icollagen.sk informován o případném uložení souboru cookies na jeho koncové zařízení, dále je stručně informován o údajích, které se do cookies na jeho koncovém zařízení budou ukládat i o možnostech vedoucích k zamezení ukládání těchto souborů.

8.

Kupující i uživatelé mohou tento souhlas odmítnout prostřednictvím individuálního nastavení ukládání souborů cookies na svém koncovém zařízení (oprávnění pouze pro určité weby), dále prostřednictvím spuštění funkce tzv. Soukromé prohlížení v prohlížeči, které je koncové zařízení využívá, popř. manuálním smazáním všech či jednotlivých souborů cookies, které jsou v jejich koncovém zařízení již uložené.

9.

Společnost iCollagen.sk si vyhrazuje právo zpřístupnit určitý obsah svých webových stránek jen tím kupujícím či uživatelům, kteří poskytli souhlas s ukládáním souborů cookies na svých koncových zařízení.

10.

Před poskytnutím jakýchkoliv osobních údajů je jejich subjekt vždy informován o tom, které z těchto údajů společnost iCollagen.sk potřebuje pro naplnění předmětu kupní smlouvy a jejichž poskytnutí je tedy povinné a které z těchto údajů jsou poskytnuty dobrovolně. Subjekt osobních údajů je také informován o podmínkách, za nichž jeho osobní údaje mohou být poskytnuty jiným osobám nebo orgánům.

11.

V případě nespokojenosti či jakýchkoli námitek se kupující i uživatelé mohou obrátit přímo na společnost iCollagen.sk s.r.o., IČO 52797571, DIČ: 2121230243, Komenského 18/5, 94501 Komárno, popřípadě na emailové adrese info@icollagen.sk.

12.

Tyto podmínky pro používání souborů cookies a ochraně osobních údajů v souvislosti s těmito soubory nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2022